Nieuwe normen voor vastgoed

Elke stedenbouwkundige vergunning voor de bouw of grondige renovatie van een kantoorgebouw, ingediend na 1 januari 2015, moet in overeenstemming zijn met de standaardnorm voor energie. Afwijkingen hiervan zijn voorzien voor gebouwen met een ongunstige configuratie.

Voor KANTOREN, nieuwbouw of afbraak/heropbouw

De volgende Epb-regelgeving dient nageleefd te worden:

 • Een netto verwarmingsbehoefte lager dan of gelijk aan 15 kWh per m2 en per jaar (vijf keer minder dan het verbruik van een klassiek kantoorgebouw)
 • Een netto afkoelingsbehoefte lager dan of gelijk aan 15 kWh per m2 en per jaar (vijf keer minder dan het verbruik van een klassiek kantoorgebouw)
 • Een primair energieverbruik voor verwarming, afkoeling, verlichting en elektrische toestellen lager dan of gelijk aan (95 – 2.5 *min (C ; 4)) kWh per m2 en per jaar, waarbij C staat voor dichtheid en de verhouding tussen het beschermd volume en de verliesoppervlakte (5 keer minder dan het verbruik van een klassiek kantoorgebouw)
 • Een oververhittingstemperatuur die slechts hoger mag zijn dan 25 °C gedurende 5 % van de gebruiksperiode

Voor elke stedenbouwkundige vergunning verleend vanaf 1 januari 2018 wordt een bijkomende vereiste voorzien: een luchtdichtheid onder 50 Pa lager dan of gelijk aan 0.6 volume per uur.

Indien de configuratie van het tertiair gebouw ongunstig is, met name door een te lage zonnewarmte (schaduw, slechte oriëntatie) en/of een slechte dichtheid wordt automatisch een afwijking toegestaan. De na te leven vereisten zijn:

Een netto verwarmingsbehoefte lager dan of gelijk aan X kWh per m2 en per jaar, waarbij de netto verwarmingsbehoefte X berekend wordt met:

 • Een gewogen gemiddelde van 0,12 W/m2K voor ondoorzichtige wanden
 • Een gewogen gemiddelde van 0,85 W/m2K voor alle vensters en deuren
 • Een luchtdichtheid onder 50 Pa gelijk aan:
2015201620172018
1 vol per uur0.8 vol per uur0.7 vol per uur0.6 vol per uur
 • Een verluchtingssysteem met een terugwinning gelijk aan 75% en een goede regeling van de installatie (mheat,sec i = 1)
 • Elke andere in te brengen parameter moet realistisch zijn ten opzichte van het bestudeerde geval.

Een primair energieverbruik voor verwarming, afkoeling, verlichting en elektrische toestellen lager dan of gelijk aan (95 – 2.5 *min (C ; 4)) + 1,2*(X – 15) kWh per m2 en per jaar, waarbij C staat voor dichtheid en de verhouding is tussen het beschermd volume en de verliesoppervlakte.

Voor KANTOREN, grondige renovatie

Bij renovatiewerken van minstens 75 % van de verliesruimte van het gebouw, met inbegrip van alle technische installaties, zijn de na te leven vereisten dezelfde als deze voor een tertiaire nieuwbouw, mits de toepassing van een soepelheidsmarge van 20% (met uitzondering van het risico op oververhitting). Deze soepelheidsmarge van 20% is eveneens van toepassing op de hierboven aangehaalde afwijkingsvereisten.

 Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 vandaagvanaf 02 juli 2011vanaf 31 dec 2015
 prog EPBprog EPBprog ?
niveau EE90
kantoor en diensten
E75
kantoor en diensten
passief
kantoor en diensten, en zeer lage energie voor verbouwing.
Primaire energie   
niveau KK45
kantoren en diensten onderwijs
  
 Waals Gewest
 vandaagvanaf 1sept 2011vanaf 2014vanaf 2017vanaf 2019
Wettelijk EPB kaderprog EPBprog EPBprog ?prog ?prog ?
niveau EEw < 100
Kantoor- en schoolgebouwen
Ew < 80

Kantoorgebouwen
Lage energiepassiefnulenergie
Primaire energieEspec
170kwh/m2.jaar
Espec
130kwh/m2.jaar
of 468 MJ/m2
   
niveau KK45
kantoren en diensten

K55
Industriële gebouwen
    
 Vlaams Gewest
 vandaagvanaf 2012vanaf 2014vanaf 2019
Wettelijk EPB kaderprog EPBprog EPBprog EPBprog ?
niveau EE100
Kantoorgebouwen
E70*

E70*
*nog niet gestemd
E60*

E70*
*nog niet gestemd
Bijna nulenergie*
Primaire energie Ep max
70 kWh/m2.jaar
  
niveau KK45
kantoren en diensten

K55
Industriële gebouwen
K40*
*nog niet gestemd
  
 • 15 kWh/m².jaar aan verwarmingsbehoefte
 • 45 kWh/m².jaar max totale primaire energie
 • 0.6 vol/u voor de luchtdichtheid
 • 5% maximum toelaatbare oververhitting per jaar

5 criteria voor tertiaire gebouwen

 • 15 kWh/m².jaar aan verwarmingsbehoefte
 • 15 kWh/m².jaar aan afkoelingsbehoefte
 • 0.6 vol/h voor de luchtdichtheid
 • 5% maximum toelaatbare oververhitting per jaar En 15 251